Zoo

Fisk

Koi Karpe

Karpen stammer oprindeligt fra Centraleuropa og Asien. Koi karpen er fremavlet fra karpen som en dekorativ fisk. Koi karpen lever i ferskvandssøer eller langsomt flydende floder. De foretrækker uklart vand, med en temperatur på mellem 20 – 30°C.  De kan leve i iltfattigt vand, da den kan søge op til overfladen og gylpe atmosfærisk luft. Koi karper samler sig i stimer på 5 eller flere fisk. Koi karper kar en fremragende smags- og lugtesans, som de bruger sammen med følesansen, når de roder gennem bunden efter føde. Som små spiser disse karper dyreplankton, mens de som voksne spiser alt fra orme, krebsdyr, planter og fiskeæg til småfisk. De støvsuger bunden og æder, hvad de finder.

Se vores andre dyr

I vores tropiske anlæg kan I opleve slanger, insekter, et væld af farverige fugle og meget mere. Tag med dyrepasseren på guidet tur i parken og få spændende historier om de enkelte dyr.

Vi bruger cookies – så er det sagt. Tyg dig igennem vores cookiepolitik her